Techniczne wyposażenie
Ciepło, powietrze, woda i energia elektryczna dla waszego budynku
         
Stworzenie przyjemnego klimatu w pomieszczeniach mieszkalnych i w miejscu pracy jest zadaniem i celem tej dyscypliny fachowej. Naszej szczególnej uwadze poddajemy oszczędne użycie stojącej w ograniczonej ilości do dyspozycji energii, przy szczegónym uwzględnieniu ochrony środowiska.
Do koncepcji i rozwiązań zostją postawione wysokie, lecz różnorodne wymagania: w zależności czy chodzi tutaj o halę produkcyjną, budynek administracyjny lub laboratorium? Przy każdym z tych objektów zostaną uwzględnione różne aspekty techniczne
i ekonomiczne.
ASSMANN BERATEN + PLANEN integruje discypliny fachowe wyposażenia technicznego w całościowy koncept planowy. Wychodząc od konceptu a kończąc na kontroli wykonania zostaną uwzględnione w ramach projektowania generalnego ogrzewanie, wietrzenie, klimatyzacja, sanitarka, MSR-technika (pomiary, sterowanie , regulacja),  chłodzenie i techniki szczególne.
 
Projekty:
Waste Disposal Centre Nienburg
Commercial Row Fallersleben
Timber Products Plant, Shuya, Russia
Volkswagen Assembly Shop, Poland
Brückfeld Estate Magdeburg
Volkswagen-Works Zwickau/Mosel