Projektowanie konstrukcji nośnych
innowacja i kompetencja z doświadczeń
         
    Określenie "Projektowanie konstrukcji nośnych" weszło w miejsce statyki i konstrukcji. To uwidacznia, że chodzi tutaj o projektową działalność twórczą z wieloma nowymi interesującymi wymogami.

Z tego czerpiemy motywację do naszej pracy.