Planowanie objektów
idee i doświadczenia
         
Decyzja inwestora jako osoby prywatnej lub instytucji do zbudowania w przyszłości budynku prowadzi team projektowy na drogę:
opisania celu na początku abstrakcyjnie i przestrzennie jeszcze do zkonkretyzowania.
  Nadanie konkretnych form temu celowi i ich optymalizacja wraz z wszystkimi biorącymi udział w projekcie, należy do podstawowych kompetencji i zadań naszych architektów.