Planowanie generalne
więcej jak suma projektów fachowych
         
 
Korzyści z projektowania generalnego (planowania generalnego):

projektowanie z jednej ręki
minimalizacja połączeń
jeden partner, jedna umowa, jeden odpowiedzialny za świadczenia gwarancyjne
planowanie kosztów projektowych i budowlanych i sterowanie terminami dot. całego projektu
optymalizacja techniczno-ekonomiczna całego projektu