Zarządzanie projktami
Redukcja kosztów za eksploatację, energię i utrzymanie.
         
Celem Facility Managemnet (FM) jest redukcja kosztów eksploatacji, energi i utrzymania. To wszystko przy jednoczesnym podniesieniu jakości użytkowania i wartości objektu (nieruchomości). Ażeby osiągnąć ten cel, prowadzimy Państwa bazę danych
i nanosimy wszystkie potrzebne dane projektowo-administracyjnymi objektu. Wspomagamy Państwa niezależną konsultacją
i zabezpieczamy odpowiednie pola działania:
  - sporządzenie księgi eksploatacji pomieszczeń
- naniesienia budynków w systemie-CAD
- nanoszenie i pielęgnacja bazy danych
- strukturowanie bazy danych
- organizacja wszystkich robót dot. przeprowadzki
- management energetyczny
- contracting
- management dostawców / usług
- projektowanie fachowe (projektowanie konstrukcji nośnych, projektowanie objektów itp.)
  Przykłady  projektów:
Administration Building, Braunschweig