Trwałość
         
Pojęcie

"Trwałość" –  nie jest dla nas słowem modnym, lecz konkretnie dowiedzionym, użytym i zastosowanym w projektach.

Pod tym pojęciem rozumiemy rozwój i wykonanie zadań planowania i kierowania na przestrzeni całego cyklu trwania i użytkowania danego projektu.
 

Przy czym zostają równomiernie uwzlędnione aspekty ekonomiczne, ekologiczne, socjalne, a także techniczne lub funkcjonalne rozwiązania.