Controlling budowy
Zabezpieczamy Państwu jakość budowy

         
Według dewizy :"zaufanie jest dobre, kontrola jeszcze lepsza "

i świadczonymi usługami:
  • badanie dokumentacji projektowej
  • kontrolę jakości budowy
  • kontrolę kosztów
  • kontrolę terminów i postępu robót
  • odbiór budowlany i kontrolę kosztów 

 
  • zestawienie usterek i sposobów ich usunięcia
  • kontrolę jakościową i ilościową

troszczymy się o beztroskowe wejścia do użytkowania Waszego nowego objektu lub nieruchomości.

Konieczny zakres świadczeń, a także warunki umowne wynikające z projektu zostaną dopasowane indywidualnie do Państwa potrzeb.

 

Przykłady  projektów:
Clinic 2000, Jena