ASSMANN BERATEN + PLANEN – jest biurem projektowym działającym internacjonalnie. Zostało ono założone w 1959 roku w Braunschweigu przez  Martina Assmana.

Poprzez ciągłe rozszerzanie zakresu usług, powiększanie jakościowe i ilościowe załogi i także utworzenie szeregu przedstawicielstw, powstało przedsiębiorstwo działające w zakresie planowania i projektowania i należące do jednego z większych na terenie Niemieckiej Republiki Federalnej.

Oferujemy szeroki zakres działalności w zakresie projektowania, planowania i projektowego managementu w budownictwie nadziemnym, inżynieryjnym, przemysłowym, a także w budownictwie w zakresie ochrony środowiska i transportu.
W zależności od zleceniodawcy i sytuacji rynkowej tworzymy odpowiednie środki ciężkości.